ΦΕΚ εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο παραπάνω ΦΕΚ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις.

Η Λέρος από σήμερα το πρωί βρίσκεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.