Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τι προτείνει το Υπουργείο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία;

Το Υπουργείο προτείνει συνδυαστικά τόσο σύγχρονες, όσο και ασύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας:

 • Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος
  σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε
  μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή,
  κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και
  τηλεφωνικά.
 • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με
  τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του
  μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε
  μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες
  ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες;

Όχι. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος δεν είναι η
κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή
διαδικασία.

Ορισμένες χαρακτηριστικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας;

Κατά τη σύγχρονη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μοιραστεί με τους μαθητές του
αρχεία, παρουσιάσεις, την εικόνα της οθόνης του, στην οποία έχει τη δυνατότητα να
σημειώσει κ.ά. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιβάλει την ησυχία, να «κλειδώσει»
την τάξη, να βγάλει κάποιον μαθητή εκτός. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, μπορούν να
«σηκώσουν χέρι», να λάβουν το λόγο, να υποβάλουν ερωτήματα, να στείλουν γραπτά
μηνύματα στον/στην εκπαιδευτικό τους, να «δουν» τους συμμαθητές τους. Είναι μία
πλήρως διαδραστική τάξη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.

Μήπως το σύστημα αυτό αποκλείει τις πιο ασθενείς κοινωνικά ομάδες που δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Επ’ ουδενί. Κατ’ αρχάς, η πλειονότητα των οικογενειών με παιδιά έχει πρόσβαση σε
σταθερή σύνδεση ίντερνετ, συνήθως χωρίς περιορισμό δεδομένων. Επιπλέον, όμως,
μπορεί κανείς να συνδεθεί με την εικονική τάξη και μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με αστική
χρέωση από σταθερό τηλέφωνο.

Ποιος διαμορφώνει το πρόγραμμα;

Οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα
διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ακόμη
μία φορά, την εμπιστοσύνη μας στον εκπαιδευτικό, τη στήριξη στη μεγαλύτερη αυτονομία
και ευελιξία της σχολικής μονάδας.

Ποιος θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς αν χρειάζονται βοήθεια για να συνδεθούν;

 • Πρώτο επίπεδο υποστήριξης: οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται στην ομάδα υποστήριξης του
  σχολείου τους, που αποτελείται από τον διευθυντή και έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό
  πληροφορικής (ΠΕ86) ή με εξοικείωση σε ΤΠΕ.
 • Δεύτερο επίπεδο υποστήριξης: η ομάδα υποστήριξης του σχολείου μπορεί να επικοινωνεί μέσω
  Webex teams με το Help Desk της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου
  Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποια είναι η επόμενη φάση εφαρμογής;

Αύριο θα παρακολουθήσουν εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο διευθυντές και
εκπαιδευτικοί Λυκείων 16 νομών της χώρας: Δράμας, Έβρου, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου,
Χίου, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κιλκίς, Πέλλας, Δωδεκανήσου,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Λασιθίου. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, στόχος είναι να έχει
προχωρήσει σημαντικά η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Λύκεια της
χώρας για να προχωρήσουμε εν συνεχεία στα Γυμνάσια.

Γιατί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι πάροχοι;

Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και
τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα
ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον
εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους – για
ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα – σε άλλες χώρες. Επισημαίνεται ότι το όλο
εγχείρημα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το Κράτος. Το Υπουργείο θα
συνεχίσει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές.

Ενεργοποιείται η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»

Ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και προσφέρει αμεση, σφαιρική & απολύτως έγκυρη ενημέρωση για τα πολεοδομικά δεδομένα κάθε σημείου της ...