Κινδυνεύουν ο αιγιαλός και οι παραλίες !!!

Αν είναι αλήθεια όσα γράφονται στον τύπο τις τελευταίες ημέρες για αλλαγές στη
νομοθεσία περί αιγιαλού που προωθεί η κυβέρνηση και πρόκειται να φέρει στο
νομοσχέδιο με τον αναπτυξιακό νόμο τότε… κινδυνεύει ο δημόσιος χαρακτήρας του
αιγιαλού και της παραλίας. Και αυτό αφορά άμεσα στα νησιά μας.

Συγκεκριμένα προωθείται:
 η παραχώρηση για επενδύσεις
 ανοίγει ο δρόμος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αυτή την φάση
 ο παλιός αιγιαλός, που είναι κατά βάση δημόσια περιουσία, χαρακτηρίζεται
πλέον ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και μπορεί να παραχωρείται και να
οικοδομείται
 καταργείται ο περιορισμός στην έκταση (60%) που καταλαμβάνουν ομπρέλες
και ξαπλώστρες και επανέρχεται η υποχρεωτική απόσταση των 100 μέτρων
μεταξύ δύο παραχωρησιούχων.
 καταργείται η ρύθμιση με την οποία το ελάχιστο πλάτος μιας παραλίας (πλην
εξαιρέσεων) οριζόταν στα 30 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.
Γίνεται φανερό έτσι ότι κινδυνεύει ο δημόσιος χαρακτήρας του αιγιαλού και της
παραλίας και ότι όλα θυσιάζονται στο βωμό της ανάπτυξης και της
επιχειρηματικότητας.

Ποιας ανάπτυξης όμως;
Αυτοί που θα ωφεληθούν είναι οι «επενδυτές» που θα ιδιοποιηθούν τις παραλίες σε
βάρος των πολιτών και φυσικά σε βάρος της αειφορίας στην ανάπτυξη των νησιών
μας.


Για παράδειγμα:
 Οι παραχωρησιούχοι θα εξακολουθήσουν να είναι παράνομοι, αφού
επανέρχεται η υποχρεωτική απόσταση των 100 μέτρων
 Οι παραλίες του Ναυτικού Ομίλου της Κω και όλες οι παραλίες μπροστά από
ξενοδοχεία θα μπορούν να εξαγοραστούν, ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν.

Ηλίας Καματερός
Αρχιτέκτονας

Αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Καλύμνου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με σκοπό την αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου, ο Δήμαρχος κος ...