Κινδυνεύουν ο αιγιαλός και οι παραλίες !!!

Αν είναι αλήθεια όσα γράφονται στον τύπο τις τελευταίες ημέρες για αλλαγές στη
νομοθεσία περί αιγιαλού που προωθεί η κυβέρνηση και πρόκειται να φέρει στο
νομοσχέδιο με τον αναπτυξιακό νόμο τότε… κινδυνεύει ο δημόσιος χαρακτήρας του
αιγιαλού και της παραλίας. Και αυτό αφορά άμεσα στα νησιά μας.

Συγκεκριμένα προωθείται:
 η παραχώρηση για επενδύσεις
 ανοίγει ο δρόμος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αυτή την φάση
 ο παλιός αιγιαλός, που είναι κατά βάση δημόσια περιουσία, χαρακτηρίζεται
πλέον ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και μπορεί να παραχωρείται και να
οικοδομείται
 καταργείται ο περιορισμός στην έκταση (60%) που καταλαμβάνουν ομπρέλες
και ξαπλώστρες και επανέρχεται η υποχρεωτική απόσταση των 100 μέτρων
μεταξύ δύο παραχωρησιούχων.
 καταργείται η ρύθμιση με την οποία το ελάχιστο πλάτος μιας παραλίας (πλην
εξαιρέσεων) οριζόταν στα 30 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.
Γίνεται φανερό έτσι ότι κινδυνεύει ο δημόσιος χαρακτήρας του αιγιαλού και της
παραλίας και ότι όλα θυσιάζονται στο βωμό της ανάπτυξης και της
επιχειρηματικότητας.

Ποιας ανάπτυξης όμως;
Αυτοί που θα ωφεληθούν είναι οι «επενδυτές» που θα ιδιοποιηθούν τις παραλίες σε
βάρος των πολιτών και φυσικά σε βάρος της αειφορίας στην ανάπτυξη των νησιών
μας.


Για παράδειγμα:
 Οι παραχωρησιούχοι θα εξακολουθήσουν να είναι παράνομοι, αφού
επανέρχεται η υποχρεωτική απόσταση των 100 μέτρων
 Οι παραλίες του Ναυτικού Ομίλου της Κω και όλες οι παραλίες μπροστά από
ξενοδοχεία θα μπορούν να εξαγοραστούν, ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν.

Ηλίας Καματερός
Αρχιτέκτονας