ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ- Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Η Δημοτική Αρχή Λέρου ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μία γιγαντιαία προσπάθεια από τις υπηρεσίες μας και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, προκειμένου το νησί μας να γίνει πρότυπο στον περιβαλλοντικό τομέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής όλων μας.

 

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Λέρου πρόκειται άμεσα να θεσπίσει νέα περιβαλλοντική πολιτική, βάσει της Αρχής «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ», η οποία θα περιλαμβάνει δράσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καθώς και ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, με στόχο την συνεχή πρόληψη, την περιβαλλοντική ευθύνη και την υπενθύμιση στους πολίτες του νησιού, ότι εκτός από δικαιώματα στον τομέα της καθαριότητας, έχουν και υποχρεώσεις.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, θα ξεκινήσουν σταδιακά έλεγχοι από αρμόδια επιτροπή του Δήμου μας, η οποία θα προβεί σε συστάσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ στο άμεσο μέλλον οι έλεγχοι θα ενταθούν και θα αυστηροποιηθούν, με την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων και την επιβολή προστίμων ή/και μηνυτήριων αναφορών που αφορούν στις παρακάτω παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας:

 

Ισχύουσες διατάξεις κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Λέρου

1. Οι πολίτες οφείλουν να συσκευάζουν τα οικιακά απόβλητα μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, πριν την εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 25€.

2. Οι πολίτες οφείλουν να βγάζουν από το χώρο ευθύνης τους και να τοποθετούν τις σακούλες με τα οικιακά απόβλητα στους κάδους μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50€.

3. Οι πολίτες οφείλουν να τοποθετούν τις σακούλες πάντα μέσα στους κάδους εφ’ όσον έχουν ελεύθερο χώρο. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, ο παραγωγός οφείλει να προχωρήσει αμέσως στον πλησιέστερο σ’ αυτόν κάδο.

 

Η αδικαιολόγητη τοποθέτηση πλαστικών σάκων έξω από τους κάδους αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 50€.

4. Οι πολίτες οφείλουν να μην μετακινούν για οποιονδήποτε λόγο τους κάδους από τις θέσεις στις οποίες τους έχει τοποθετήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου.

 

Η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων από τον παραγωγό αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

5. Οι πολίτες οφείλουν να μην τοποθετούν μέσα στους κάδους στέρεα απόβλητα που δεν είναι οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά κλπ, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή ακόμη να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150€, αν δεν έχει προκληθεί ζημιά ή πρόστιμο ισόποσο με τη ζημιά κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, αν αυτή έχει ήδη προκληθεί.

6. Οι πολίτες οφείλουν να μην κρεμούν σακούλες με απορρίμματα σε κολώνες, δέντρα ή αλλού πέραν των κάδων. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτησή απορριμμάτων έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας ή η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 30€, και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

7. Τα ογκώδη δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οικιακή ή εμπορική δραστηριότητα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό κλπ) πλην των απόβλητων κηπευτικών εργασιών, θα παραδίδονται στα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

 

Δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100€.

8. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κλπ, αλλά και οι κάτοικοι, είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβώτιων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από τους κάδους μετά τη δύση του ηλίου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη χαρτοκιβώτιων συσκευασίας οποιουδήποτε μεγέθους, χωρίς μείωση του όγκου και περίδεσή τους. Δεν επιτρέπεται ακόμη η αυθαίρετη απόρριψή τους σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100€.

9. Χαρτοκιβώτια και υλικά συσκευασίας πολυκαταστημάτων, υπεραγορών και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων που λόγω της μεγάλης ποσότητάς τους, δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στον τόπο και στην Τεχνική Υπηρεσία, θα συσκευάζονται δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα, θα φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και θα απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη τους. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται από τις επιχειρήσεις αυτές η διαχείριση και των άλλων υλικών συσκευασίας (πλαστικών, ξύλινων ή μεταλλικών).

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100€.

10. Η διαχείριση των απόβλητων κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν, υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά κλπ) γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση ή η αυθαίρετη απόρριψή τους σε χώρους κοινόχρηστους έξω από το χώρο παραγωγής τους.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200€.

11. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση αδρανών απόβλητων (προέρχονται συνήθως από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών, κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, κλπ.) χύδην ή συσκευασμένων σε κάδους. Δεν επιτρέπεται επίσης η προσωρινή αποθήκευσή τους σε πεζοδρόμια ή δρόμους του νησιού, χωρίς την έγγραφη άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος. Η ίδια άδεια απαιτείται και για την τοποθέτηση container σε κοινόχρηστο χώρο.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200€. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλλει η Τεχνική Υπηρεσία.

12. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των αδρανών αποβλήτων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στερεού αποβλήτου σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, παραλίες, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής ποινές προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 500€. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλλει η Τεχνική Υπηρεσία.

13. Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και κάθε είδους κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να συσκευάζουν τα στέρεα απόβλητά τους μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, και να τις τοποθετούν εντός των κάδων, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής και οφείλουν να ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων τους δια πιέσεως ή άλλου πρόσφορου μέσου. Επίσης οφείλουν να μην απορρίπτουν ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κλπ) με τρόπο επιβλαβή για την δημόσια υγεία και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού και άλλων υγειονομικών διατάξεων.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 100€ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

14. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νόμιμα δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς με ευθύνη και δαπάνη τους.

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 100€.


Τέλος, στα άμεσα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι η ψήφιση νέου κανονισμού καθαριότητας που μεταξύ άλλων, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων των δημοτών, θα πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή Λέρου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επισήμανση, υπόδειξη και πρόταση για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην Καθαριότητα του αγαπημένου μας νησιού.

Δολοφονήθηκε η δημοσιογράφος Βικτόρια Μαρίνοβα που ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς στην διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η Βικτόρια Μαρίνοβα, 30χρονη δημοσιογράφος του βουλγαρικού τηλεοπτικού δικτύου TVN βιάσθηκε και δολοφονήθηκε χθες στην πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η ...