ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΡΟΥ

Το Δ.Σ. του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λέρου, με την υποστήριξη της 2 ης ΔΥΠΕ, την στήριξη της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας κ.κ. Ανδρέα Ξανθού και Παύλου Πολάκη, μέσα από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε.] και από Εθνικούς Πόρους, και με την συνεργασία όλων των εργαζομένων, έχει επιτελέσει στο χώρο του Κρατικού Θεραπευτηρίου μας τα τελευταία τρία και  πλέον χρόνια ένα πολύ σημαντικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-Πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
-Πρόσληψη εργατοτεχνικού και παραϊατρικού προσωπικού, —
Συντήρηση των πολυάριθμων κτιρίων του Κ.Θ.Λ.

-Επισκευή του ισογείου του ΤΑΜΕΑ [πρώην ΠΙΚΠΑ], -Ανακαίνιση όλων των κλινικών του Νοσοκομείου: με τοποθέτηση νέων
δαπέδων των κλινικών, με αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα, με τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και
οξυγόνου [κονσόλες] σε όλα τα κρεβάτια των κλινικών του Νοσοκομείου, με τοποθέτηση νέων κεντρικών μονάδων Ψύξης–Θέρμανσης και με ελαιοχρωματισμό των κλινικών.

-Προμήθεια και εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου για πρώτη φορά στο νησί μας,
-Προμήθεια και εγκατάσταση του Ψηφιακού Μαστογράφου,
-Προμήθεια και εγκατάσταση του νέου Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος.

-Προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων για τον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Χειρουργείου, του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου, της Μαιευτικής Κλινικής, της Καρδιολογικής Κλινικής, του Φυσιοθεραπευτηρίου, της Παιδιατρικής Κλινικής, της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού και άλλων νευραλγικών τμημάτων του Νοσοκομείου.

-Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών [ΤΕΠ], ένα μεγάλο επίτευγμα που αναβαθμίζει το
Νοσοκομείο μας, και που αποτελεί ευγενική προσφορά του συμπατριώτη μας κ. Σπύρου Γκιουζέππου.
-Και η εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου στο Νοσοκομείο μας, που ξεκινούν οι εργασίες εντός των επομένων τριών ημερών και
που θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα προμήθειας οξυγόνου, κρίσιμο για την υγεία και τη ζωή των ασθενών συμπολιτών μας.

-Ολοκλήρωση του συστήματος ύδρευσης με πόσιμο νερό στις δομές μας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα Λέπιδα.

-Επισκευή του Αποχετευτικού δικτύου στα Λέπιδα. Και πληθώρα έργων που έχουν γίνει και άλλων, που είναι σε εξέλιξη και που, κατά γενική ομολογία, έχουν αλλάξει σημαντικά την εικόνα του Νοσοκομείου και των δομών μας και έχουν βελτιώσει αισθητά την λειτουργία τους.

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά επιτεύγματα της Διοίκησης του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου και της βούλησης της Ελληνικής Πολιτείας και της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Παύλου Πολάκη, με στόχο τη διάσωση των Νοσοκομείων, που ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης, και την κάλυψη του συνόλου των συμπολιτών μας, ασφαλισμένων και μη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η Οργάνωση Μελών του
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΡΟΥ