ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ – ΤΡΙΑΣ ΣΕ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟ