Θέσεις Κωνσταντίνου Κουβά για τον τουρισμό

“Ο τουρισμός σήμερα συνιστά το κατ ‘ εξοχήν άλλοθι κάθε εξωγενούς δραστηριότητας.

Το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο υλοποιεί μια στρατηγική καταστροφής  χωρίς επιστροφή. Ενισχύει την εξάρτηση μας από ξένα απρόσωπα κέντρα και αφανίζει κάθε ιδιοπροσωπία μας.

Η μόνη δυνατότητα αναστροφής προϋποθέτει αντιστάθμιση της ποσότητας με την ποιότητα.

 

Τη δεδομένη χρονική περίοδο, στο σύμπλεγμα των νησιών του Βορείου Αιγαίου απουσιάζει ένα οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης του ποιοτικού εναλλακτικού τουρισμού με μια συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση.

 

Μόνο με ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης και εποπτείας του τουρισμού μπορούν να διασφαλιστούν και να συντονιστούν οι ενδοκλαδικές δυσλειτουργίες και τα συγκρουόμενα συμφέροντα στο τουριστικό παραγωγικό κύκλωμα, που μόνο κακό έχουν μέχρι σήμερα προκαλέσει.

 

Η πρόταση μου πάντα ήταν να υλοποιοποιούνται πολύ στοχευμένα έργα που θα σέβονται  το διαρκές της “παράδοσης”, χωρίς να εμφανίζει στραβισμό στην σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

 

Στόχος υλοποίησης τέτοιων έργων είναι να ενισχυθεί ο πυρήνας της ποιότητας του τουρισμού μας, αντιστρέφοντας τη διαδικασία της τυποποίησης και ομογενοποίησης.

 

Καθ’όλη την έκταση της νησιωτική Ελλάδας, με κατάλληλο σχεδιασμό, τα δυσπρόσιτα – ακριτικά νησιά, που δεν διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια και καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση, πρέπει να αποκτήσουν έναν χαρακτήρα. Κάθε μικρό νησάκι πρέπει να προβάλει μια εναλλακτική ταυτότητα.  

Το σύμπλεγμα των νησιών ανάμεσα στα δύο διεθνή αεροδρόμια όπως είναι αυτά της Σάμου και της  Κω, έχουν να προβάλουν πλούσια ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά.

 

Ας δοθεί ένα τέλος στις μελέτες περί τουριστικής προβολής των πρωτευουσών του νομού μας και ας δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ποιοτικής ανάπτυξης σε νησιά που δεν διαθέτουν το πλεονέκτημα της “εύκολης” πρόσβασης.

 

Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε για:

 

  • Την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλές προδιαγραφές δεικτών ικανοποίησης στη βάση της αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων των νησιών μας
  • Την εδραίωση επιχειρηματικής κουλτούρας συνεργασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά σε συνεργασίες μεταξύ μη ομοειδών κλάδων που συμπληρώνουν το προϊόν.
  • Συνεργασίες μεταξύ δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, ερευνητικών/πολιτιστικών ιδρυμάτων και λοιπών κοινωνικών φορέων, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση καινοτομιών.
  • Την χρονική επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

 

  • Να διεκδικήσουμε οικονομικά οφέλη για μια μεγάλη λίστα επαγγελμάτων που λειτουργούν συμπληρωματικά σε κάθε είδους εναλλακτικού τουρισμού. (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, καταστήματα, κτλ.)

 

Επισημαίνω την αναγκαιότητα τα νησιά μας να εμφανίζονται με ολοκληρωμένο πλάνο τουριστικής προβολής στις εκθέσεις.

Το όραμα και η εφικτή δυνατότητα για ένα σύγχρονο πολύτιμο προϊόν , όχι μαζικό και φθηνό, που θα αντανακλά την πολιτισμική ιδιοπροσωπία του τόπου θα μπορούσε μετά από μια επίμονη και σαφή στρατηγική να μεταστρέψει συνολικά τη νησιωτική χώρα σε έναν παγκόσμιο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

 

Στόχος μου είναι η υπεράσπιση των αποκλεισμένων κοινωνιών των μικρών νησιών και η εμβάθυνση της δημοκρατίας-ισονομίας και ισοπολιτείας.”

 

Κωνσταντίνος Κουβάς

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

«Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου»