ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

Σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφει και ο βουλευτής
Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός αναφέρονται οι ρυθμίσεις που ενίσχυσαν
τελευταία τις σχολικές μονάδες στα νησιά και γενικότερα στην παιδεία
(συνημμένο).

Παρόλα αυτά εμείς επιμένουμε στην παραπέρα μοριοδότηση των
υπηρετούντων στα μικρά νησιά για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς
καθώς και στην εντοπιότητα (πάλι για τα μικρά νησιά). Όπως είχε απαντήσει ο
Υπουργός στη Βουλή σε σχετικό αίτημα μας κατά την συζήτηση του Ν/Σ θα
εξεταστούν αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό επιβεβαίωσε και πρόσφατα σε
συνάντηση μας.

Πέρα από αυτά όμως εμείς πιστεύουμε ότι ολιστική αντιμετώπιση των
προβλημάτων στα νησιά τόσο της παιδείας όσο και της υγείας κ.α. θα γίνει με
την θεσμοθέτηση της κατηγοριοποίησης των νησιών που προωθείται μετά
από σχετική μελέτη.

Το εργαλείο αυτό θα δώσει την δυνατότητα σχεδιασμού ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού και των σχέσεων με τα μεγαλύτερα γειτονικά
νησιά, που θα μπορούν να στηρίξουν τα μικρότερα με αυξημένες δομές και στελέχωση.

Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 5498/8-02-2019:

Αρ. 5498- 8-2-2019 Ερ. Θωράκιση της νησιωτικότητας μέσω ενίσχυσης των σχολικών μονάδων