Αποφάσεις για τουριστικούς λιμένες σε Λέρο και Σάμο

Aποφάσεις για τον τουριστικό λιμένα Κέρου και για τη διερεύνηση λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Σκαφών στη Σάμο έλαβαν οι αρμόδιοι φορείς.

Το υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε την παραχώρηση στον Δήμο Λέρου  έναντι ανταλλάγματος της χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου, δυναμικότητας 73 θέσεων ελλιμενισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενέκρινε το πρώτο στάδιο εκπόνησης της μελέτης με θέμα την επικαιροποίηση του master plan του λιμένος Σάμου.

Στο επόμενο, Β’ Στάδιο του master plan θα διερευνηθούν εκτενώς, οι παρακάτω προτάσεις:

-Χωροθέτηση και σχεδιασμός νέου τουριστικού καταφυγίου, σε κατάλληλη θέση στο ανατολικό τμήμα του όρμου ως έγγιστα στο τουριστικό τμήμα της πόλης και στην παραλιακή ζώνη.

-Διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης του κεντρικού προβλήτα προκειμένου αφενός να επεκταθεί και να αναβαθμιστεί το τμήμα κρουαζιέρας με νέες ασφαλέστερες θέσεις ελλιμενισμού και αφετέρου να παρασχεθεί προστασία στα παραλιακά κρηπιδώματα

-Διερεύνηση θέσης χωροθέτησης χώρου στάθμευσης λιμένα- πόλης στο ανατολικό τμήμα του όρμου.

-Χωροθέτηση υδατοδρομίου σε κατάλληλη θέση εντός του όρμου.

-Αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμενίσκου Μαλαγαρίου με σκοπό την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, για μικρής κλίμακας εργασίες και πάντα σε αρμονία με τις περιβάλλουσες δραστηριότητες του λιμένα (παραλία Μαούνες, κρηπιδώματα λιμένα Μαλαγαρίου κλπ)