5 Δεκεμβρίου τα εγκαίνια της ΑΕΝ Καλύμνου από τον Πρωθυπουργό

Το καλοκαίρι του 2018 με νόμο ιδρύθηκε η ΑΕΝ Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο στην οποία θα λειτουργεί Σχολή Πλοιάρχων.
 
Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθούν  τα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού  Καλύμνου από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
 
Η στέγαση της ΑΕΝ θα γίνει στο κτίριο (Παρθεναγωγείο) που στεγαζόταν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόλης Καλύμνου, ενώ το Μιχαήλειο Κέντρο Νεότητας, έχει διατεθεί από την Ι.Μ Καλύμνου για να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του, ως κοιτώνες και χώροι ενδιαίτησης των σπουδαστών, που δεν κατάγονται από την Κάλυμνο.
Αποτέλεσμα εικόνας για αεν καλυμνου
 
Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Καλύμνου ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12). Η στελέχωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Ε.Ν. Καλύμνου προβλέπει 8 επίκουρους καθηγητές και 4 καθηγητές Εφαρμογών. Το ΥΠΠΕΘ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για τη στελέχωση της σχολής.
 
Επίσης,
 
Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 27η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκε στα καταστήματα του Υπουργείου  και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/  και http://www.hcg.gr/, πίνακας εισαγομένων (Πλοιάρχων) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου  έτους 2018-2019.