«Ημέρα Ακρόασης Πολιτών» και στο Νότιο Αιγαίο

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, επεκτείνεται η ημέρα ακρόασης πολιτών και στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την επίτευξη άμεσης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και εξεύρεσης κάθε δυνατής λύσης σε παρουσιαζόμενα θέματα αστυνομικής φύσεως.
Για το σκοπό αυτό, συγκροτείται τετραμελής επιτροπή, η οποία θα δέχεται σε ακρόαση πολίτες των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, κατά τις ώρες 14.00 έως 22.00.
Οι πολίτες, αλλά και οι εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών που επιθυμούν να τύχουν ακρόασης μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες 10.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο: 22810-96102, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax: 2131527820, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: press.gadpnaigaiou@hellenicpolice.gr.
Η ημέρα ακρόασης πολιτών θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Νότιο Αιγαίο την 25η Οκτωβρίου 2018 και τυχόν αιτήματα για ακρόαση μπορούν να υποβάλλονται -κατ’ εξαίρεση- το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Οκτωβρίου.
Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Δωδεκανήσου θα πρέπει να μεταφέρονται στη Σύρο για να τύχουν ακρόασης από την Αστυνομία.