Καταβολή του ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2018»

Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων Ρόδου ενημερώνει τους συναδέλφους ότι από τις 08 Οκτώβρη έως 30 Νοέμβρη 2018 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Το ποσό του βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 678,06 €.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και στα γραφεία του Σωματείου Οικοδόμων, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου (1ος όροφος), Στ. Καζούλη 30, από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε πρωί, από τις 9.00 πμ έως 15.00μμ και επιπλέον Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα, από τις 18.00 μμ έως τις 20.00 μμ.

 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι:

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
 2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
 3. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό (έτος 2017).
 4. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρώνεται και στα γραφεία του Σωματείου και ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν:

 

α)  ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου κατά το προηγούμενο έτος (2017),

β) δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής,

γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι,

 

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2017
 • Ε3, όταν πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις- εργολάβοι
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται

οι συνάδελφοι ως πρώτοι δικαιούχοι). Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ, προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Άδεια διαμονής (για υπηκόους τρίτων χωρών),

 

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2018, και έχουν τις προϋποθέσεις, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από τα 495,75 €. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/09/2018 και μετά και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

ΟΑΕΔ