Ανακοινώθηκε η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη Λέρο!!!

Πραγματοποιήθηκε χτες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνάντηση με αντικείμενο Καταδυτικές ∆ιαδροµές στην περιοχή. Όπως δήλωσε η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Εθελοντισμού και πρόεδρος ΚΕΚ Γεννηματάς κα Χαρούλα Γιασιράνη που έχει την αρμοδιότητα του προγράμματος, έχουν επιλεγεί δύο νησιά από τα Δωδεκάνησα και δύο από τις Κυκλάδες,
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συναντιόμαστε οι δέκα εταίροι του στρατηγικού έργου με το ακρωνύμιο ‘Αν∆ιΚαΤ: Καταδυτικές ∆ιαδροµές σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές της Α’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 µε Επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Πετύχαμε ένα στρατηγικής σημασίας έργο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Περιφέρεια μας καθώς αφορά την χωροθέτηση, την αξιοποίηση και την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή μας. Μέσα από το έργο αυτό θα χωροθετηθούν οι περιοχές, θα ποντιστεί ειδική οπτική ίνα προκειμένου όσοι θέλουν να κάνουν καταδύσεις να διευκολύνονται στο πώς θα κινούνται και μια σειρά από δράσεις που θα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους», είπε η κα Γιασιράνη.

Να σημειωθεί ότι η ΠΝΑΙ πρωτοπορεί καθώς πουθενά στην Ελλάδα δεν έχουν χωροθετηθεί τέτοια καταδυτικά πάρκα. Προς το παρόν θα συμμετέχουν η Κάλυμνος, η Λέρος και μία περιοχή της Ρόδου, ενώ από τις Κυκλάδες θα είναι η Πάρος και η Νάξος.

Στην συνάντηση συμμετείχαν η ΠΝΑΙ, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., το ΥΠΠΟ και Αθλητισμού –Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ο δήμος Σάμου, το υπ. Γεωργίας –Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού ΛΤΔ, Τμήμα Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια στη γενικότερη στρατηγική της για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στρέφεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για την στόχευση νέων επισκεπτών υψηλού επιπέδου.
Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμος τεχνολογία ακουστικής επιτήρησης μίας διαδρομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 25 εκατομμύρια πιστοποιημένοι αυτοδύτες στον κόσμο, 4 εκατομμύρια είναι ευρωπαίοι, ενώ τα 3 εκατομμύρια από αυτούς επιλέγουν μεσογειακούς προορισμούς για τις καταδύσεις τους. Ο τζίρος των ευρωπαίων αυτοδυτών αγγίζει τα 2 δις ευρώ το χρόνο. Θα μπορούσαν ωστόσο να είναι πολύ περισσότεροι όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αν είχαν δημιουργηθεί καταδυτικά πάρκα, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και υποβρύχια μουσεία.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ 85%) και από εθνικούς πόρους (15%). Έχει διάρκεια 3 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 3.273.694,83€ εκ των οποίων 571.390€ αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και 310.130€ στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Πηγή dimokratiki.gr