Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου Λέρου για τα σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λέρου ενημερώνει πως σήμερα Δευτέρα 9/12/2019, στον συνεδριακό χώρο του συλλόγου,το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ξεκινάει τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους σύμφωνα με την εγκύκλιο 6ΓΦΥ465Θ1Ω-ΟΤΔ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τα σεμινάρια θα λήξουν στις 17/12/2019 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις κατηγορίας Β’ και Γ’.

Καθώς οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων στο Υπουργείο Εργασίας, σε αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων παρακολουθούν όσοι επαγγελματίες είχαν καταθέσει έγγραφο αίτημα απευθείας στο ΚΕΚ Γεννηματά ή στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Λέρου, μέχρι και τον Αύγουστο το 2019.

 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.

 

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

 

Αιτήσεις για τον επόμενο κύκλο σεμιναρίων θα συμπληρώνονται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, 5 με 7 το απόγευμα μέχρι και τις 17/12/2019.

Εκ της γραμματείας