Ηλεκτρονικές και αιτιολογημένες οι απολύσεις από σήμερα (video)

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις, οι οποίες μάλιστα θα αναρτώνται στην ΕΡΓΑΝΗ, όπου και θα αναγράφεται και ο λόγος της λύσης της συνεργασίας.

Το νέο πλαίσιο των απολύσεων ισχύει ήδη από τις 17 Μαΐου ωστόσο από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναγγέλλει την απόλυση του εργαζόμενου που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Έτσι η εταιρεία που προχωρά σε απόλυση θα πρέπει να αναγράφει και τον λόγο απόλυσης.

Οι λόγοι απόλυσης είναι: α) η ικανότητα του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας, β) η συμπεριφορά του εργαζόμενου και γ) κάποιος άλλος λόγος που άπτεται των λειτουργικών απαιτήσεων της επιχείρησης.