Ανακοίνωση Υλοποίησης Προγραμμάτων/Σεμιναρίων  ΛΑΕΚ από το Εμπορικό Σύλλογο Λέρου

Ανακοίνωση Υλοποίησης Προγραμμάτων/Σεμιναρίων  ΛΑΕΚ από το Εμπορικό Σύλλογο Λέρου

Λέρος 15/03/2019

 

Από τον  Εμπορικό Σύλλογο Λέρου ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 49 που έχει προκηρύξει ο Ο.Α.Ε.Δ., υλοποιεί, ως φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών, επιδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(πρώην ΚΕΚ).

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό και καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Επιδοτούνται κατά 100% από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., χωρίς να υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 40 ωρών και πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ποσό των 200€, εφόσον δε σημειώσουν καμία απουσία.

Αποτέλεσμα εικόνας για κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 49

Δεδομένου ότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. τα αντίστοιχα τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσέλθουν στα γραφείου του Εμπορικού Συλλόγου στο Λακκί, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους. Οι συμμετοχές (με πλήρη φάκελο) θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Δικαιολογητικά:

  • Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά σύμφωνα με το Έντυπο 4 (πίνακας προσωπικού) της επιχείρησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της επιχείρησης .

 

  • Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει εκτός από την αίτηση –δήλωσή του, να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοτυπία:
  1. Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας,
  2. Φωτ/φο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
  3. Φωτ/φο τραπεζικού βιβλιαρίου IBAN
  4. Τίτλος σπουδών
  5. Υ/δηλώσεις εργαζόμενου (επισυνάπτονται και είναι δύο ειδών) και
  6. Εκτύπωση από το taxisnet της καρτέλας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της επιχείρησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μετά την υποβολή των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ των προγραμμάτων κατάρτισης από τα ανωτέρω ΚΕΚ, θα ακολουθήσει ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, προκειμένου να επιλέξετε την θεματική ενότητα της επιλογή σας.