Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

Μετά από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Λέρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Λέρου, εγκρίθηκε ομόφωνα η επισκευή και συντήρηση του Τούνελ του Νοσοκομείου, έτσι ώστε σύντομα να είναι ένας χώρος επισκέψιμος από το κοινό.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λέρου προτίθεται να διαθέσει το απαραίτητο ποσό από το ταμείο του για την κάλυψη των εξόδων.

Παρακάτω παρατίθεται το αίτημα.