Ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει λύση στα προβλήματα ηλεκτροδότησης Λέρου και Λειψών

Οριστική λύση στα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τα τελευταία χρόνια στην ηλεκτροδότηση των νήσων Λέρου και Λειψών επιδιώκει να δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, ενισχύοντας τη διασύνδεση Καλύμνου – Λέρου με την πόντιση δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων.

Τα συχνά προβλήματα που έχουν καταγραφεί αφορούν τόσο τη συνέχεια τροφοδότησης όσο και την ποιότητα τάσης.

Είναι, δε, διαπιστωμένο ότι κατά την αιχμή του έτους, το ένα καλώδιο δεν επαρκεί για την ασφαλή τροφοδότηση των νήσων, λόγω υπερφόρτισής του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, κατέληξε ότι η βέλτιστη λύση για τα παραπάνω προβλήματα είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης Καλύμνου – Λέρου με την πόντιση δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού των δυο νησιών και μπορούν να αντιμετωπιστούν και έκτακτες καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό, πρότεινε τη λύση αυτή στη ΡΑΕ, η οποία την ενέκρινε και μάλιστα την συμπεριέλαβε στο  Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 2.640.000€, με τη ΡΑΕ να υποχρεώνει τον ΔΕΔΔΗΕ να το υλοποιήσει μέχρι την άνοιξη του 2019.

Όπως εκτιμά η ΡΑΕ, με την έγκαιρη ολοκλήρωση της πόντισης των δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων και τη διατήρηση των υφιστάμενων, διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση του ΗΣ Λέρου και δεν είναι αναγκαίες περαιτέρω υποδομές εγκατάστασης Η/Ζ για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

ΔΕΔΔΗΕ

Ήρθε η ώρα των πολλών

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ • Όλες μας οι ενέργειες, όλα αυτά τα χρόνια, έγιναν με σχέδιο και πολλή δουλειά. Και αυτό το σχέδιο παρουσιάζουμε σήμερα στον ελληνικό ...